Rusfaglige foredrag


Hva er det som gjør at en person er villig til å oppleve negative konsekvenser igjen og igjen?

Hvorfor får rusmidlene en høyere prioritering i en persons liv?

Dette foredraget presenterer den nevro-biologiske mekanismen på et nivå som øker forståelsen rundt hvorfor rusavhengighet blir nå betegnet som Behandlingsbare hjernesykdommer.
Nesten ingen banker på døra på grunn av rusproblemet; det finnes alltid en krise bakom kontakten.

Krisen er den motiverende faktor.

Dette foredraget utdyper hvordan utnytte krisen, hvordan krisen kan økes og hvordan den kan opprettholdes gjennom hele forandringsprosessen.
Vanedannende medisiner er foreskrevet i utgangspunktet som medisinsk forsvarlig og et nødvendig tiltak. Grunnet de farmakologiske egenskapene mange av disse medisinene har, opplever noen pasienter økt toleranse. Dette resulterer i at disse pasientene behøver økte/sterkere doser for å oppleve tilsvarende effekt som lavere/svakere doser gir. Behovet for økt dosering kan gjenta seg over lengre periode og resultere i uønskede effekt. Denne effekten betegnes som den iatrogeniske effekten. Ordet Iatro- betyr "lege, medisin, healing," fra gresk og ordet genic- betyr "å produsere".

Foredraget belyser både det farmakologiske og de uønskede effektene. I alt for mange tilfeller dør pasienten som en direkte effekt av medisinbruken.